Skip to main content

Husorden/Ordensregler for A/B Hellerup Strandgård


Husorden / ordensregler for A/B Hellerup Strandgård                   Jan. 2023

Affaldssortering

Affald: Foreningen følger Gentofte Kommunes regler for affaldssortering. I gården står containere til: glas, papir, plast (inkl. mælke- og juicekartoner m.m.), metal, pap, madaffald, restaffald. Alt affald kan og skal sorteres i de containere. Affaldsskakten er KUN til Bleer, Bind og lignende, venligst altid i affaldsposer der er forsvarligt lukkede.
Papkasser og anden emballage skal klappes / presses sammen for at ikke at fylde unødigt. Ingen former for affald må anbringes andre steder på ejendommen.

Farligt affald som elektronik, batterier, pærer, maling, spraydåser, kosmetik mv. afleveres i skraldeskuret mod vest

I øvrigt henvises til opslag i opgange og vaskekældre angående sortering af skrald og til Gentofte Kommunes hjemmeside

Storskrald: Beboerne SKAL SELV sørge for at stille eget storskrald, efter kommunens anvisninger, ud til afhentning på fortovet, foran havemuren mod Lille Strandvej. Storskrald bliver af kommunen fjernet hver mandag morgen i de ulige uger. Der må dog tidligst sættes noget ud om søndagen før afhentning. Dette gælder også ved flyttesager.

Alt byggeaffald skal af den enkelte andelshaver eller lejer fjernes fra ejendommen. Dette er ikke storskrald og medtages ikke af kommunen. Det skal bringes over på genbrugspladsen.

Fællesarealer

Parkering: Der må ikke parkeres på ejendommens interne veje eller pladser, der alle er brandveje. Kun af- og pålæsning er tilladt.

Cykler skal henstilles i cykelstativer eller i cykelrummene.

Motordrevne køretøjer må ikke henstilles i cykelrummene eller på andre fællesarealer. 

Haverum: Hynder, stole og borde mv. skal sættes på plads efter brug

Ved benyttelse af ejendommens gård- og havearealer skal der udvises hensyn til andre beboere samt ryddes op efter endt brug. Alt affald skal fjernes. Hvis grill har været benyttet skal denne senest næste dag kl. 10.00 være fjernet fra ejendommens fællesarealer. Hvis foreningens gasgrill anvendes skal regulativet der er ophængt i haverummet følges.

Kældergange: Må ikke benyttes som lager eller opbevaringsrum. Alt fjernes uden varsel.

Trappeopgange: Må ikke benyttes til opbevaring af diverse effekter. Det ser rodet ud og er til stor gene for de, der rengører vores trapper.

Legeplads: Det er tilladt at benytte legepladsen i hverdage mellem kl. 07.00 og 21.00. Lørdag og søndag mellem kl. 09.00 og 21.00. Legetøj og andre effekter fra haverummet skal ryddes på plads efter brug. Husk net over sandkassen.                                                                                  

Rygning: Det er forbudt at ryge på alle ejendommens fælles indendørs arealer.

Gasgrill: Ejendommen har anskaffet en gasgrill, som alle i ejendommen kan benytte, efter det reglement der er opslået i haverummet.

Vaskerum: De regler der opsat i vaskeriet skal overholdes. Rummene skal altid afleveres i pæn opryddet stand.

Husdyr må ikke medtages i vaskeriet eller i tørrerum og gangen foran vaskeriet.

Husdyr: Det er forbudt at lufte husdyr på ejendommens område. Hunde skal føres i snor. Bemærk at der er forbud mod at holde ”kamphunde”. (Se liste over forbudte hunderacer her)

Støj: Støj fra ombygning/istandsættelse af lejlighed må kun finde sted mellem kl. 08.00 og 20.00 på hverdage og kl. 09.00 og 20.00 på helligdage og weekender.

Ved afholdelse af fester skal der udvises hensyn til andre beboere. Sørg for at varsko naboer.

Støj fra fester, både i lejligheder og på fællesarealer, bør stoppe på hverdage kl. 22.00 og fredag/lørdag kl. 24.00. Dette betyder ikke nødvendigvis at festen stopper, men at der fra de nævnte tidspunkter udvises særligt hensyn.
Husk at samtaler i gården kan høres i alle lejligheder, derfor bør højrøstet tale undgås.

Vaske/opvaskemaskiner i lejligheder: Sådanne maskiner skal installeres af autoriserede El og VVS firmaer for at undgå vandskader m.v.

Diverse

Altaner og grill: Der må ikke grilles på altanerne.

Fyrværkeri: Fyrværkeri må ikke antændes hverken i eller på ejendommens områder.

Fodring: Det er ikke tilladt at fodre fugle eller andre dyr på ejendommens område. Det tiltrækker rotter.

Værksted: Værkstedet er placeret ii kældergang A. Det kan benyttes af alle beboere efter de anførte regler. Se opslag i værkstedet. Nøgle til hængelås er hoveddørsnøglen.

Arbejdsdag: Der afholdes en gang om året en arbejdsdag med deltagelse af beboerne.

Viceværten: Se telefonnummer på opslagstavlen i opgangene, hvis I skal i kontakt med viceværten.